VA-tjek

Vandafledningstjek (VA-tjek)

Dette får du

  
VA-tjek
Dette omfatter
Gennemgang af vandafledningsystemet
Tagrender
Nedløbsrør
Aco dræn
Sandfangsbrønde
Forsikringsgennemgang
Fyldestgørende dækning og pris
VA-tjek logo [årstal]
Modtag VA-tjek weblogo [årstal] til brug på web eller trykt materiale
Anbefalet udbedrelsesarbejde
Uforpligtende tilbud
Priser (mindstepris 650kr.)Grundareal (m2) * 0,50kr. omregnet til kroner

Sådan beregner du din pris

Prisen for et Standard VA-tjek svarer til jeres ejendoms grundareal(m2) * 0,50kr.

Jeres ejendoms grundareal kan ses via dette link ved at angive kommune, adresse og vejnr. (vises i 2. linje): https://mingrund.gst.dk/

Eksempel: Hvis du vælger Rødovre Kommune og Stellavej nr. 12, vil du se at grundarealet for denne ejendom er 2.458m2. Standard VA-tjek koster dermed: 2.458m2 * 0,50kr. = 1.229kr. + moms.

Sådan bestiller du et vandafledningstjek

Bliv ringet op og få hjælp til bestilling.

Sådan foregår det

1. I bestiller et VA-tjek enten som en enkelt levering eller som en tilbagevendende levering med et fast interval

2. VA-tjek udføres på den nærmere aftalte leveringsdag

3. Jeres VA-rapport udarbejdes

4. I sender/uploader jeres forsikringspolice, som vi bruger som afsæt til at tage en dialog med jeres forsikringsselskab, som derefter gennemgår policen, mhp. at kortlægge jeres dækning samt for at se efter om der kan opnås en besparelse (der kan ofte opnås en besparelse ift. jeres nuværende præmie ved at I kan dokumentere at I får efterset jeres vandafledning med et passende interval.)

5. Såfremt at der i VA-rapporten gives anbefalinger til udbedrelsesarbejde vil vi indhente relevante tilbud fra vores leverandørnetværk som sendes til jer pr. email – det er 100% uforpligtende for jer og I vil ikke blive kontaktet af leverandørerne med mindre I beder om det.

6. VA-rapporten inkl. vores anbefalinger sendes til jer via e-mail sammen med anbefalinger til jeres forsikringspolice, og eventuelt tilbud om besparelse. Derudover modtager I weblogoet “Vi har styr på vandafledningen [måned/år]”

Hvad indeholder VA-rapporten?

Jeres VA-tjek afsluttes ved at vi udarbejder en VA-Rapport som sendes til jer via e-mail. I rapporten kortlægger vi eventuelle risikoelementer
og faldgruber som vi har opdaget i forbindelsen med gennemgangen af jeres vandafledningssytem og som vi anbefaler at I er opmærksomme på,
da de i givet fald udgør en væsentlig risiko for, at der kan opstå skader på jeres ejendom og areal.

Hvilke fordele opnår jeg ved at bestille et VA-tjek?

1. Vedligeholdelsespligt. I opfylder jeres vedligeholdelsespligt hvad angår vandafledning fra jeres ejendom, når I får foretaget et VA-tjek og i øvrigt følger VA-tjeks anbefalinger, og samtidig kan I dokumentere dette overfor jeres forsikring.

2. Skader. I sikrer, at I bliver opmærksomme på eventuelle kritiske forhold omkring jeres vandafledning, og kan dermed reagerer rettidigt og minimerer risikoen for skader.

3. Forsikring. Vi hjælper jer med at sikre at jeres forsikring dækker det som I forventer. Og ofte kan der opnås en besparelse på jeres forsikringspræmie ved, at få foretaget VA-tjek.

4. Trygt og sikkert hjem. Fugt- og vandskader kan bl.a. føre til skimmelsvamp indvendigt. Skab tryghed omkring jeres ejendom og vær med til at sikre, at der fortsat er rart at bo.

ADRESSE

Vandafledning ApS
Herstedøstervej 21
2600 Glostrup
CVR-nr. 38152106

KONTAKT

Tlf.nr. 25 94 25 81
E-mail: info@vandafledning.dk

Få tilsendt vores PDF
"5 gode råd til at sikre korrekt vandafledning"