Om os

Vision

Vores vision er at skabe bedre levevilkår i byerne ved at mindske risikoen for fugt- og vandskader på ejendomme, og dermed nedbringe risikoen for økonomiske, miljømæssige og helbredsmæssige konsekvenser for de mennesker som bor eller opholder sig der.

I forlængelse af FN’s verdensmål nr. 6, som omhandler at sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt er vandafledning.dk skabt som et middel til at hjælpe ejendomsforvaltere – hvad end det er den enkelte husejer, en forening, et boligselskab eller en offentlig organisation – med at sikre at deres vandafledning fungerer korrekt samt at man er dækket ordentligt ind forsikringsmæssigt, hvis der alligevel skulle opstå en skade som er forbundet med vandafledningen.

Med særligt fokus på FN’s verdensmål nummer 6’ og 11′ og følgende DELMÅL:

6.4 Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug inden for alle sektorer væsentligt øges, og der skal sikres bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand for at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

6.b Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

Mission

Gennem vidensdeling samt udbud af konkrete serviceløsninger, vil vi hjælpe ejendomsforvaltere med at nedbringe risikoen for fugt- og vandskader og de tilhørende økonomiske, miljømæssige og helbredsmæssige konsekvenser.

Koncept

Vandafledning.dk opdateres løbende med relevante artikler, nyheder og tips der omhandler vand og vandafledning. Dertil tilbyder vi VA-tjek (vandafledningstjek) som en serviceydelse man som ejendomsforvalter kan købe sig til, hvis man har et ønske om at udlicitere det arbejde der er forbundet med at få styr på sin vandafledning.

FNs verdensmål

ADRESSE

Vandafledning ApS
Herstedøstervej 21
2600 Glostrup
CVR-nr. 38152106

KONTAKT

Tlf.nr. 25 94 25 81
E-mail: info@vandafledning.dk

Få tilsendt vores PDF
"5 gode råd til at sikre korrekt vandafledning"